გადახდა და საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო რეკვიზიტები

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ფონტანკა 64" თუნუქი: 7840092095 მიმდინარე ანგარიში: 40702810810000778256 ბანკი: სს "TINKOFF BANK" ბანკის იურიდიული მისამართი: მოსკოვი, 123060, 1 ვოლოკოლამსკის გადასასვლელი, 10, გვ .1 ბანკის საკორესპონდენტო ანგარიში: 30101810145250000974 თუნუქი: 7710140679 ბანკის BIC: 044525974

გადახდის საშუალებები

  • ინვოისზე გადახდა ფიზიკური პირის მიერ

    როდესაც დაჯავშნის ოთახი ტელეფონით ან საკუთარ თავს, არ არის გამორიცხული, გასცეს ინვოისი გადახდის.

  • გადახდა ვებგვერდზე საბანკო ბარათის გამოყენებით

    ვებგვერდზე ოთახის დაჯავშნისას შეგიძლიათ აირჩიოთ საკრედიტო ბარათით გადახდა.

  • უნაღდო ანგარიშსწორება (იურიდიული პირებისთვის)

    იურიდიული პირის მიერ დაჯავშნისას შესაძლებელია ინვოისის გაცემა გადახდისთვის.